صفحه اصلی تماس باما معاونت بازرگاني

تماس با معاونت بازرگاني

معاونت بازرگاني: مهندس علي اصغر بیگی

این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

8250015 -353 - 98+

مديرفروش بخش نفت و گاز پتروشيمي: مهندس فرهنگ بهشاد

این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

8254864  -353 - 98+

مديرفروش بخش بازار: مهندس مسعود حکاکی

این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

8254862  -353 - 98+

مديرفروش بخش آب و برق: مهندس ابراهيم خردمند

این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

22012211 -21 - 98+

مدير تداركات: خانم سلطاني زاده

این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

8254860  -353 - 98+

فناوری اطلاعات :مهندس باغستانی

این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

براي مشاهده بهتر و چيدمان درست سايت از مرورگر هاي IE8/Firefox/Chrome استقاده نمائيد.